xxx
2 0 1 0 - 2 0 1 3


 KLASA III

WYCHOWAWCA

mgr Lilla Darul

 • Antas Oliwia


 • Błaszczyk Dominik


 • Czerniejewski Dawid


 • Górski Dawid


 • Grzelak Przemysław


 • Kacprzak Paulina


 • Kaczorowska Patrycja


 • Kilańska Angelika


 • Korolewski Sebastian


 • Kubiak Katarzyna


 • Kuśmirek Krystian


 • Miazio Julita


 • Nowak Paweł


 • Pilarski Szymon


 • Raźny Patryk


 • Siepka Wiktor


 • Szmagaj Dominika


 • Ujazdowska Zuzanna


 • Walczak Mirosław


 • Włodarczyk Sandra


 • Wojdak Bartosz


 • Wróblewska Sara


 • Zaroda Andrzej


 • Ziętek Karolina


 • Kontakt