xxx
Ogólnopolska Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETUW dniu 27 lutego 2014r. w naszym gimnazjum zorganizowano obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.
Od rana cała szkoła została zaangażowana w rywalizację, której celem było propagowanie tegorocznego hasła:
"Razem tworzymy lepszy Internet"

Obchody zostały zapoczątkowane apelem, w czasie trwania którego gimnazjaliści zostali zapoznani w programem obchodów DBI oraz ogólnymi informacjami dotyczącymi bezpiecznego korzystania z Internetu.
Następnie uczniowie przystąpili do realizacji wyznaczonych zadań, przystępując jednocześnie do międzyklasowej rywalizacji.
Każda z klas została podzielona na trzy kilkuosobowe zespoły, w których uczniowie mieli za cel opracować następujące zadania :

Zespół I
Wykonać notatkę na wylosowany temat na podstawie wiadomości zawartych w Internecie.

Zespół II
Wykonać plakat na zadany temat związany z bezpiecznym korzystaniem z Internetu.

Zespół III
Przygotować się do udział w konkursie wiedzy, na podstawie dostarczonych materiałów.

Po zakończeniu pracy w zespołach, nastąpiła prezentacja dokonań poszczególnych klas oraz konkurs wiedzy o Internecie i prawidłowym jego użytkowaniu.
Na zakończenie obchodów Pani dyrektor Agnieszka Nowak wręczyła poszczególnym klasom pamiątkowe dyplomy oraz nagrodziła wszystkich gimnazjalistów "słodkimi upominkami" za zaangażowanie i dużą wiedzę jaką uczniowie wykazali się w czasie trwania obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.


"Razem tworzymy lepszy Internet" to hasło, które ma nas uczulić na ogromną rolę każdego internauty w kształtowaniu przyszłości Internetu- Internetu, który zrewolucjonizował naszą codzienność i wymaga stałej troski i zaangażowania wszystkich użytkowników, aby był zjawiskiem bezpiecznym, pozytywnym i stwarzającym nieograniczone możliwości twórcze. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do dzieci i młodych ludzi"-podkreśla Anna Rywczyńska z NASK, Koordynator Polskiego Centrum Programu Safer Internet.

Opracowanie: mgr Gabriela Bartczak
mgr Dominik Rębas

GALERIA

Kontakt