xxx
DZIEŃ NAUCZYCIELA
14 październik 2013r.

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, ustanowione 27 kwietnia 1972 r. ustawą Karta obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela.
Od 1982 r. na mocy ustawy Karta nauczyciela obchodzone jest jako Dzień Edukacji Narodowej. Święto to upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz zalegalizowana przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 r.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najlepsze życzenia nie tylko nauczycielom, pedagogom i wykładowcom, ale wszystkim ludziom zaangażowanym w funkcjonowanie systemu edukacji i szkolnictwa wyższego. Dzień ten jest świętem nie tylko osób nauczających, ale także organów prowadzących i uczniów oraz studentów.

Nauczycielom i wykładowcom życzymy jak najwięcej inwencji i niespożytych sił do przekazywania wiedzy dzieciom i młodzieży, ale także osób dorosłych. Życzymy także godziwego systemu wynagradzania, promującego tych, co wybijają się w swoje pracy ponad poziomy.

Organom prowadzącym życzymy budżetów, które zapewnią nie tylko utrzymanie placówek oświatowych, ale przede wszystkim pozwolą na zaspokojenie uzasadnionych ambicji płacowych kadr oświatowych i uniwersyteckich, oraz przede wszystkim na modernizację i rozwój konieczne do tego, aby nasz system edukacji zdołał odpowiedzieć na wymagania nowoczesnych technologii i szybkiego rozwoju otaczającego nas świata.

Uczniom i studentom życzymy dużo ambicji, mądrych wyborów życiowych i kompetentnej, oddanej bez reszty sprawom edukacji kadry pedagogów, nauczycieli i wykładowców, potrafiących swoim zapałem i szeroką wiedzą prowadzić swoich podopiecznych do nowych wyzwań, jakie niesie nieustanny rozwój wiedzy i technologii.źródło:Redakcja Dziennika Warto Wiedzieć
Kontakt