xxx
LEKCJE WOLNOŚCI

W samo południe 4 czerwca 1989


Tak brzmiał tytuł „Lekcji Wolności” przeprowadzonych 4 czerwca w naszej szkole z okazji 25 rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów, w których zwycięstwo odniosła „Solidarność”.

„4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Po raz pierwszy w tym dniu wybory nie były już fikcją propagandową, ale wyborami naprawdę. Wybraliśmy wtedy życie w wolności” - podkreślił prezydent Bronisław Komorowski podczas uroczystości w Warszawie.

Lekcje Wolności to akcja zorganizowana przez MEN w ramach obchodów wydarzeń z 1989 roku. Miały one za zadanie przybliżyć uczniom genezę i skutki tamtych wydarzeń oraz zapoznać z najnowszą historią Polski. Gimnazjaliści do zajęć przygotowali się przez kilka tygodni, przeprowadzili wywiady z krewnymi i przygotowali prezentacje na temat wspomnień sprzed 25 lat. W usystematyzowaniu wiadomości pomogły lekcje 4 czerwca przeprowadzone przez p. Renatę Jaśkiewicz. Uczniowie obejrzeli na nich film edukacyjny poświęcony zmianom ustrojowym, dyskutowali na temat wolności, przypomnieli sobie sylwetki osób, dzięki którym zmiany w Polsce były możliwe.

Również nasza szkoła w tych dniach wyglądała inaczej. Rozwiesiliśmy plakaty wyborcze, które zachęcały do wzięcia udziału w wyborach w 1989 roku, między innymi te z Garym Cooperem i przygotowaliśmy gazetkę o obradach Okrągłego Stołu.

„Lekcje Wolności” zostały przeprowadzone w oparciu o „Tekę Edukacyjną – Lekcje Wolności” przygotowaną przez MEN, zamieszczoną na portalu Scholaris.


Urny wolności Czerwiec 89


Czwarty czerwca 1989

Wolne wybory się odbyły

I tak wiele nam w Ojczyźnie

Naszej POLSCE zmieniły

To urny wolności przyniosły

Zwycięstwo

SOLIDARNOŚCI


Tak chciały karty do głosowania

Wolna nam Ojczyzna się stała

Naród komunę zwyciężył

Która jak chwast się rozrastała

Solidarność nam wolność dała


Historia jest naszą nauczycielką życia

Z której do dziś korzystamy

Jak dobrze że wolną Ojczyznę mamy

Naród zawalczył o lepszy kawałek chleba

Wolności było nam trzeba


Wolną Ojczyznę Polskę

Broń i błogosław nam Panie

Niech się nam nic nie stanie

Słowo pokój i wolność


Niech rządzi światem

Człowiek człowiekowi niech będzie

Tylko bratem.


Andrzej BURSZEWSKI

GALERIA

Opracowanie: mgr Renata Jaśkiewicz
Kontakt