xxx
LEPSZA SZKOŁA

Od września 2013r. uczniowie klasy pierwszej przystąpili do ogólnopolskiego programu edukacyjnego
„Lepsza Szkoła” realizowanego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Program składa się z trzech Sesji z plusem badający kompetencje matematyczne uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum. Uczniowie klasy pierwszej, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów w całej Polsce rozwiązują standaryzowane testy „na wejście”, w połowie i na końcu roku szkolnego.

Po każdym teście można porównać wyniki poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski.
Za każdym razem można sprawdzić, czy wyniki ucznia są słabe, przeciętne, czy też wysoko ponad średnią i które z typów zadań sprawiają mu najwięcej trudności.

Do programu „Lepsza Szkoła” przystąpiła p. Darul Lilla .


Kontakt