xxx
Podsumowanie akcji „Góra Grosza”

Już od kilku lat nasza szkoła włącza się w akcję „Góra Grosza” organizowaną przez Towarzystwo Nasz Dom, z której dochód jest przeznaczony na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych oraz domów dziecka. Nie inaczej było i tym roku.

W wyniku grudniowej zbiórki udało się nam zebrać 64, 26 zł.
Najwięcej pieniążków zgromadziła klasa III, 1722 monety o łącznej wartości 41,01 zł. Miejsce drugie zajęła klasa I – zebrała 251 monet o wartości 10,35 zł. Miejsce trzecie przypadło klasie II, której uzbierała 149 monet o wartości 4,43 zł.

Zbiórką pieniędzy zajęły się samorządy poszczególnych klas oraz Zarząd SU.
W imieniu Zarządu i Rady Samorządu Uczniowskiego jak też dzieci z domów dziecka dziękuję wszystkim ofiarodawcom za zrozumienie i otwarte serca!

Renata Jaśkiewicz

Kontakt