xxx
Nasi gimnazjaliści na dorocznej pielgrzymce w Licheniu


Spotkania młodzieży gimnazjalnej z diecezji włocławskiej są już wieloletnią tradycją i odbywają się corocznie w ostatnią środę września.

W tym roku – podobnie jak w minionych latach – nie zabrakło w Licheniu naszych trzecioklasistów, którzy chętnie pielgrzymowali przed cudowny obraz, by modlić się o pomyślne zdanie egzaminów oraz umiejętność podejmowania dobrych życiowych wyborów.

Spotkanie gimnazjalistów rozpoczęło się koncertem ewangelizacyjnym zespołu Full Power Spirit na placu przed dzwonnicą. Najważniejszym punktem spotkania była jednak msza święta przed cudownym obrazem Matki Bożej Licheńskiej, która rozpoczęła się w samo południe.

Eucharystii z udziałem 65 kapłanów przewodniczył ks. dr Marcin Idzikowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Włocławskiej, a Słowo Boże do zebranych gimnazjalistów wygłosił ks. Piotr Stanny, wikariusz parafii Kramsk.

W kazaniu ks. Piotr zwrócił uwagę konieczność spotkania Chrystusa w swoim życiu oraz odkrycie swojego miejsca w Kościele. Nawiązał także do homilii papieża – Franciszka, który podczas Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro wezwał młodych, by zrobili „raban”, by było ich słychać w diecezjach, by wychodzili na zewnątrz i otwarcie, i głośno głosili wiarę w Chrystusa. Ksiądz Piotr zachęcał także do dobrego przygotowania się do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016 roku. Na koniec mszy świętej przedstawiciele gimnazjalistów odczytali akt zawierzenia swojego życia Matce Bożej. Po mszy wszyscy chętni włączyli się w akcję „Czekam na ŚDM” i stanęli do wspólnego zdjęcia na schodach bazyliki z odpowiednim napisem promującym Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.
Spotkanie zakończyło się posiłkiem przygotowanym przez gospodarzy – ojców marianów.

Naszym gimnazjalistom pielgrzymka bardzo się podobała, powrócili uśmiechnięci i „posileni” duchowo do swoich domów.

GALERIA

Opracowanie: mgr Renata Jaśkiewicz
Kontakt