xxx
KONKURS SZKOLNY
„Jesień, zima, wiosna - czyli nagradzanie za czytanie”


„Samo już czytanie książek kształci ludzi. Im więcej się czyta, im lepsze książki, tym bardziej kształcą one swoich czytelników."

Stanisław Konarski.


W dniu 29 lutego 2016 r. odbyła się druga część konkursu szkolnego „Jesień, zima, wiosna - czyli nagradzanie za czytanie”, organizowanego przez bibliotekę szkolną. Test konkursowy dotyczył tym razem znajomości „Alchemika i „Poczwarki”. Łączna ilość punktów do zdobycia z testu wynosiła 25. W zmaganiach konkursowych wzięły udział tylko cztery uczennice, trzy z klasy drugiej i jedna z klasy trzeciej.

Wszystkie uczennice bardzo dobrze rozwiązały test wiedzy, wystarczy spojrzeć na wyniki:

Klasa II

1.Patrycja Kaszuba – 24 punkty

2.Agata Czajkowska – 23 punkty

Małgorzata Ćwiek – 23 punkty

Klasa III

1. Paulina Janiak – 24 punkty

Łączna ilość punktów uzyskanych przez uczennice po przeprowadzaniu dwóch z trzech części konkursu:

1. Paulina Janiak – 47,5p.

2. Agata Czajkowska – 45 p.

Małgorzata Ćwiek – 45p.

Patrycja Kaszuba – 45 p.

Gratulujemy wszystkim uczestniczkom i zapraszamy do udziału w ostatnim etapie, który odbędzie się maju. Ostateczne rozstrzygniecie konkursu nastąpi w czerwcu, kiedy to zsumowane zostaną punkty z wszystkich trzech części konkursu.

AIDS

AIDS

Opracowanie:mgr Renata Jaśkiewicz
Kontakt