xxx
II NOC FILMOWA
Noc z dobrym filmem

Gimnazjum wypełniło się licznie zgromadzonymi uczniami , którzy gotowi byli bez zmrużenia oka, spędzić całą noc na nocy filmów dobrych, różnorodnych, a czasem i niełatwych.

Projekcja filmów o wysokich walorach artystycznych i poznawczych dostarczyła okazji do otwartej rozmowy i swobodnej wymiany poglądów oraz dzielenia się własnymi wrażeniami.

Każdy seans filmowy poprzedzany był krótkim wykładem przygotowanym przez nauczycieli, nawiązującym do zagadnienia edukacyjnego. Obejrzane obrazy były doskonałym pretekstem do dyskusji, ale również do zainteresowania uczniów sztuką filmową i przekazania wiedzy na temat języka filmu, gatunków oraz motywów filmowych.

Organizacją II Nocy Filmowej w naszej szkole zajęli się aktywni filmowcy z koła fotograficzno-informatycznego „Migawka”.Opracowanie: mgr Dominik Rębas
Kontakt