xxx
SPOTKANIE Z POLICJANTEM

W naszej szkole w piątek 13 maja odbyło się spotkanie gimnazjalistów z dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji w Turku sierż. sztab. Patrykiem Piaskowskim, który przeprowadził zajęcia warsztatowe na temat odpowiedzialności karnej nieletnich.

Głównym celem spotkania było kształtowanie postawy odpowiedzialności wśród młodzieży za własne czyny, zapoznanie uczniów z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich oraz uświadomienie gimnazjalistom konsekwencji popełniania czynów zabronionych. Omówione zostały także możliwe środki wychowawcze stosowane przez sądy.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o typach postępowania, jakie mogą toczyć się przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich. Na zakończenie spotkania młodzież miała możliwość zadawania pytań funkcjonariuszowi.

GALERIA

Kontakt