xxx
„Kto czyta książki, ten żyje podwójnie” – Umberto Eco

W dniu 30 listopada 2015 r. w naszym gimnazjum odbył się Szkolny Konkurs „Jesień, zima, wiosna - czyli nagradzanie za czytanie” (część pierwsza), organizowany przez bibliotekę szkolną.

W zmaganiach konkursowych wzięło udział 4 uczniów z klasy trzeciej i 3 uczniów z klasy drugiej, łącznie 7 gimnazjalistek. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test wiedzy dotyczący znajomości lektur konkursowych (klasa druga powieści „Koniec wakacji”, a klasa trzecia powieści „Bardzo biała wrona”). Łączna ilość punktów do zdobycia z testu wynosiła 25.

Wszyscy uczniowie bardzo dobrze rozwiązali test wiedzy, a rywalizacja była bardzo wyrównana, wystarczy spojrzeć na wyniki:

Klasa II

1.Agata Czajkowska – 22 punkty
Małgorzata Ćwiek – 22 punkty
3.Patrycja Kaszuba – 21 punktów

Klasa III

1.Paulina Janiak – 23,5 punktu ‘
2.Patrycja Zając – 23 punkty
3.Weronika Matuszak – 21,5 punktu
4.Oliwia Walczak – 20 punktów

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału w następnym etapie, który odbędzie się w lutym. Ostateczne rozstrzygniecie konkursu nastąpi w czerwcu, kiedy to zsumowane zostaną punkty z wszystkich trzech części konkursu.

ECO

Opracowanie: mgr Renata Jaśkiewicz
Kontakt