xxx
24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Mierzymy wysoko!

24 Lata Gra i pomaga WOŚP

Już dwadzieścia cztery lata się narodziła
i wielu życie uratowała i poprawiła
słuchać ja o wielkiej mocy to Orkiestra
Świątecznej Pomocy Nie patrz na pogodę czy mróz
Czy śnieg pada z nieba
Razem możemy więcej pomocy
Innym dać i tak trzeba
Jest taka niedziela WOŚP
Która ludzi przybliża daje tak miłości wiele
Bądźmy wszyscy WOŚP przyjaciele
Są różni ludzie są różne święta
Niech raz w roku o WOŚP każdy pamięta
Od Tatr aż po morze
Niech każdy pamięta o drugim człowieku i pomoże
Nie tylko chodzi o światełko do nieba tej nocy
Lecz o dar SERCA dar Ludzkiej pomocy
Dwudziesty czwarty raz gra orkiestra Owsiaka
Wspólna nasza sprawa i ważna idea taka

Andrzej Burszewski

AIDS

Kontakt