xxx
Wyjście na cmentarz

Dnia 27 października z okazji nadchodzącej uroczystości Wszystkich Świętych dwoje uczniów klasy III gimnazjum Dominika Moksik i Szymon Antas wraz z opiekunem, uprzątnęło grób Stanisława Kusiaka , nauczyciela zamordowanego w czasie II wojny światowej w obozie koncentracyjnym w Gusen.

Stanisław Kusiak przed II wojną światową był kierownikiem Szkoły Podstawowej we Władysławowie.

SU

SU

Opracowanie: Dominika Moksik
Kontakt