xxx
Nowe książki w bibliotece!

W minionym miesiącu zakupiono nowe książki do biblioteki szkolnej, głównie beletrystykę, nowości wydawnicze i powieści dla młodzieży za ponad 3 tysiące złotych, dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu z Ministerstwa Edukacji Narodowym w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Serdecznie zapraszamy do biblioteki!

x

Opracowanie: Renata Jaśkiewicz
Kontakt