xxx
Spotkanie profilaktyczne

Dnia 25.05.2017 roku pan dzielnicowy sierż. sztab. Patryk Piaskowski przeprowadził pogadankę profilaktyczną z uczniami naszego gimnazjum. Przewodnią myślą spotkania była odpowiedzialność karna nieletnich za nieodpowiednie zachowania i działania w różnych miejscach życia rodzinnego, społecznego - także szkolnego. Policjant zapoznał młodzież z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczących przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Pan dzielnicowy zwrócił uwagę uczniów na grożące im niebezpieczeństwa, związane z narkomanią, piciem alkoholu, paleniem papierosów i przemocą . Pouczył o odpowiedzialności karnej za używanie wulgarnych słów w miejscach publicznych, o odpowiedzialności za wymuszenia i rozboje; za niszczenie mienia publicznego, a nawet uporczywe przeszkadzanie w lekcjach i wagarowanie. Sporo czasu pan policjant poświęcił zjawisku cyberprzemocy, nakłaniał także do rozważnego zamieszczania wszelkich informacji, czy fotografii na portalach internetowych. Uczniowie zadawali wiele pytań, również tych związanych z możliwością wstąpienia do policji.

x

Opracowanie: Bartczak Gabriela
Kontakt