xxx
PROGRAM Insta.Ling

Uczniowie Gimnazjum Społecznego w Gimnazjum przystąpili do Programu Insta.Ling dla Szkół w 2015 roku. Insta.Ling jest stroną www do nauki słówek języków obcych. Przydzielałam słówka z przerobionego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają w domu. Dostaje szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb uczniów.

W każdym semestrze otrzymujemy certyfikat przyznawany w uznaniu skutecznego wykorzystania innowacyjnego systemu optymalizacji nauki słownictwa Insta.Ling.

Opracowanie: Sylwia Darul
Kontakt