xxx
PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

Egzamin gimnazjalny już niebawem. Zanim jednak gimnazjaliści przystąpią w kwietniu do zmagań z testami końcowymi, już teraz mieli szansę na sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności w realiach prawdziwego egzaminu. W dniach 22-24 listopada 2017 r. , uczniowie klasy III Gimnazjum uczestniczyli w programie diagnoza PRZED EGZAMINEM w formie Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego z Nową Erą.

Trzecioklasiści rozwiązywali kolejno testy:

• w środę z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego,

• w czwartek z przedmiotów przyrodniczych oraz z matematyki,

• w piątek z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Celem próbnego egzaminu jest zapoznanie uczniów z procedurami przebiegu egzaminu oraz przeprowadzenie wstępnej diagnozy. Próbny egzamin gimnazjalny umożliwia sprawdzenie wiedzy uczniów i przygotowuje ich do prawdziwego egzaminu. Dzięki raportom nauczyciele i uczniowie otrzymują informację nie tylko na temat posiadanej przez uczniów wiedzy, ale także dowiadują się, jak ich wyniki plasują się na tle innych uczniów z całej Polski. Egzamin próbny daje uczniom okazję do sprawdzenia swoich mocnych i słabych stron w zakresie przygotowania do egzaminu.

SU

SU

Kontakt