xxx
Warsztaty "Kariera zawodowa - przypadek, czy świadomy wybór"

Dnia 24 stycznia br. gościliśmy w Naszej Szkole Psychologa oraz Doradców zawodowych z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, którzy przeprowadzili warsztaty z cyklu „Kariera – przypadek czy świadomy wybór”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy III.

Warsztaty te mają na celu pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych uczniów. Zajęcia wskazują kierunki kształcenia oraz informują o zawodach deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy.

Warsztaty rozwijają u uczniów umiejętność planowania kariery edukacyjno-zawodowej, kształtują postawy przedsiębiorczości oraz wzmacniają kreatywność.

GALERIA

Kontakt