xxx
Sprzątamy naszą Małą Ojczyznę

„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World , który zapoczątkowany został w Australii w 1989 roku. W Polsce w 1994 roku akcję zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

„Sprzątanie świata” to wspólna lekcja poszanowania środowiska organizowana w trzeci weekend września. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W działania na rzecz ochrony przyrody włączyli się również nasi gimnazjaliści, którzy pod opieką wychowawczyń posprzątali okoliczne rowy i pobocza. Śmieci zebrało się dość sporo, niestety.

Naprawdę szkoda, że mimo wieloletniej edukacji, sytuacja w tym zakresie nie ulega znaczącej poprawie.

SU

Opracowanie: Renata Jaśkiewicz
Kontakt