xxx
Nie, dziękuję – warsztaty z zakresu uzależnień.

W październiku w naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczniów z klasy I i II, prowadzone przez trenerów Polskiego Związku Zapobiegania Narkomanii. W czasie zajęć poruszane były kwestie szeroko pojmowanej profilaktyki uzależnień, asertywności oraz bezpiecznego i zdrowego stylu życia.

Uczniowie dowiedzieli się, jakie są indywidualne i społeczne skutki uzależnień od alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Zastanawiali się nad czynnikami ryzyka i mechanizmami powstawania uzależnień oraz sposobami zapobiegania różnego typu uzależnieniom. Ćwiczyli jak asertywnie reagować na próby namawiania ich do sięgania po używki.

Prowadzące uświadomiły młodym ludziom, że przede wszystkim to oni sami ponoszą odpowiedzialność za decyzje, które podejmują oraz za ochronę swojego zdrowia i życia.

GALERIA

Opracowanie: Gabriela Bartczak
Kontakt