xxx
EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013

Część humanistyczna
odbędzie się 23 kwietnia 2013 r.

Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut.
-dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut.

Z zakresu języka polskiego
Egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut.
-dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut.

Część matematyczno-przyrodnicza
odbędzie się 24 kwietnia 2013 r.

Z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia).
Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut.
-dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut.

Z zakresu matematyki
Egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut.
-dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut.

Część z języka obcego nowożytnego
odbędzie się 25 kwietnia 2013 r.

Na poziomie podstawowym.
Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut.
-dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut.

Na poziomie rozszerzonym
Egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut.
-dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut.
Kontakt