xxx
EGZAMINY GIMNAZJALNE 2013

W dniach 23 - 25 kwietnia 2013 roku uczniowie klasy trzeciej naszego gimnazjum przystąpili do niezmiernie ważnego egzaminu gimnazjalnego. Cały egzamin składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz językowej. W ciągu trzech dni trzecioklasiści zmagali się z pytaniami egzaminacyjnymi zamieszczonymi w arkuszach przygotowanych przez OKE.
Część humanistyczna podzielona była na egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, który trwa 60 minut oraz egzamin z zakresu języka polskiego, na którego napisanie uczniowie mieli 90 minut. Część matematyczno-przyrodnicza składa się z egzaminu z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) oraz z egzaminu z matematyki. Część językowa składa się z egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Ogłoszenie wyników nastąpi 21 czerwca 2013 roku. Wyniki egzaminu i oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum zdecydują o przyjęciu do szkoły średniej.

GALERIA

Kontakt