xxx
P R O J E K T Y
E D U K A C Y J N E

W dniu 13 czerwca br. uczniowie naszej szkoły zaprezentowali efekty działań prowadzonych w ramach projektów edukacyjnych. Prezentacja przebiegała według następującego harmonogramu:

Lp. Temat projektu i skład grupy projektowej Opiekun
1 Quiz "Czy znasz ten kraj? zagadki geograficzne"
Jolanta Jabłońska, Roksana Kwietniewska, Adrianna Jabłońska, Paulina Przybyła, Adam Siwek
p. Lilla Darul
2 Prezentacja antyramy zatytułowanej „Cuda naszej gminy”
Martyna Światowska, Sylwia Kubsik, Kinga Grzelak, Aleksandra Grzelak, Eliza Kuśmirek
p. Lilla Darul
3 Prezentacja komiksu na temat życia i działalności Hipolita Cegielskiego
Roksana Łukaszewska, Aleksandra Światowska, Kinga Światowska, Julia Antas
p. Renata Jaśkiewicz
4 Prezentacja albumu zatytułowanego „Cuda naszej gminy”
Przemysław Krawiec, Patryk Sokołowski, Rafał Szymczak, Dawid Ćwiek
p. Lilla Darul
5 Przedstawienie pt.: „Co wiemy o procentach?”
Kamil Gromadziński, Mateusz Witaszewski, Michał Siwek, Adrian Stolarek
p. Marta Koźlarek
6 Prezentacja folderu zatytułowanego „Cuda naszej gminy”
Patryk Raźny, Mirosław Walczak, Angelika Kilańska, Krystian Kuśmirek
p. Lilla Darul
7 Quiz „Czy znasz ten kraj?’ – zagadki geograficzne
Andrzej Zaroda, Dawid Górski, Przemysław Grzelak, Paweł Nowak, Szymon Pilarski
p. Lilla Darul

GALERIA

Kontakt