ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

    W dniu 1 września o godzinie 12.00 miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
    Na uroczystości byli obecni:ksiądz kanonik - Mieczysław Piotrowski, prezes stowarzyszenia - Ewa Moksik, sekretarz gminy Władysławów - Tomasz Rajczyk, dyrektor szkoły, radni, przedstawiciele Rady Rodziców, grono pedagogiczne i uczniowie, a także sponsorzy, którzy pomogli sfinansować przebudowę pomieszczeń sanitarnych na salę lekcyjną. Podczas uroczystości otrzymali oni oficjalne podziękowania.     W bieżącym roku szkolnym nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora gimnazjum. Zarząd Stowarzyszenia ponownie tę funkcję powierzył p. Barbarze Jesiołowskiej. Niewielkie zmiany nastąpiły także w składzie kadry pedagogicznej

                                                                                               Madzia325

                                                                                                           strona główna