xxx
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013
3 września 2012r.


Po dwumiesięcznym wakacyjnym wypoczynku nadszedł czas powrotu do szkolnych ławek, czas wielu miesięcy intensywnej, twórczej pracy, poszukiwania i odkrywania tajemnic, czas nauki.

W słoneczny poniedziałkowy ranek 3 września 2012 roku, uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice spotkali się na uroczystości inaugurującej nowy rok szkolny w Gimnazjum Społecznym w Wyszynie.

W trakcie uroczystości głos zabrała p. Dyrektor Barbara Jesiołowska, która serdeczne powitała przybyłych i w swoim przemówieniu zachęciła do wytężonej i sumiennej pracy w kolejnym, dla gimnazjum siódmym, roku szkolnym. Życzyła zarówno uczniom, jak i nauczycielom, by wyzwania i doświadczenia, jakie stoją przed nimi w rozpoczynającym się roku szkolnym, przyniosły niekłamaną satysfakcję i radość z dobrze wykonanej pracy.

Od jutra rytm naszych kolejnych dni wyznaczać będzie nieodzowny szkolny dzwonek...

Kontakt