xxx
PROGRAM SZKOŁA W RUCHU
"Ćwiczyć każdy może"


Gimnazjum Społeczne w Wyszynie uczestniczy w Ogólnopolskiej Akcji " Ćwiczyć każdy może " organizowanej w ramach :
"Roku Szkoły w Ruchu"

Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organem wspierającym akcję jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu” stanowiący wyróżnienie dla szkół i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej.

W ramach akcji w czasie trwania zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego, zajęć dodatkowych w ramach SKS oraz innych akcji promujących zdrowy styl życia i aktywność fizyczną odbywających się w naszym gimnazjum towarzyszył nam aparat fotograficzny i kamera w celu udokumentowania naszych poczynań.

Wspólnie z gimnazjalistami postanowiliśmy zaprezentować zajęcia i akcje promujące aktywność fizyczną jakie odbywają się na terenie naszej szkoły oraz jej najbliższej okolicy min:

-zajęcia sportowe w ramach przygotowań do największej imprezy sportowej w naszej miejscowości a mianowicie pierwszego biegu "WYSZYŃSKA DZIESIĄTKA",

-zajęcia promujące sporty zimowe pod hasłem "SOCZI 2014" w czasie ferii zimowych

oraz inne ciekawe zajęcia jakie realizujemy w czasie zajęć lekcyjnych, jak gra w "Kwadrant" czy nasze treningi na zajęciach SKS.

Aby otrzymać tytuł szkoła musi spełnić i udokumentować trzy zadania.


"RUCH W SZKOLE"
więcej


"ALTERNATYWNE FORMY ZAJĘC W-F"
więcej


"ZAJĘCIA POZALEKCYJNE"
więcej


Teraz bardzo mocno trzymamy kciuki za pozytywną ocenę naszych poczynań i przyznania
Gimnazjum Społecznemu w Wyszynie
tytułu:
"SZKOŁY W RUCHU"Opracowanie: mgr Dominik Rębas
Kontakt