xxx
O NAS


Gimnazjum Społeczne w Wyszynie to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, założona na mocy uchwały Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Wyszynie z dnia 4 września 2006 roku. Stowarzyszenie jest jednocześnie organem prowadzącym placówkę.

Szkoła nasza znajduje się w centrum Wyszyny – historycznej miejscowości w północno – zachodniej części gminy Władysławów. Gimnazjum Społeczne nie ma określonego obwodu, uczęszczają do nas uczniowie z Wyszyny oraz pobliskich miejscowości: Beznazwa, Jabłonna, Stawki, Smólnik, Przyborów, Tarnowski Młyn, Piorunów, Chylin oraz Władysławów.

tło

Przez 4 lata gimnazjum funkcjonowało na bazie Szkoły Podstawowej w Wyszynie. Przez cały ten czas Stowarzyszenie starało się o powiększenie bazy lokalowej. Dzięki staraniom Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Wyszynie i ówczesnej dyrektor p. Barbary Jesiołowskiej od 1 września 2010 roku gimnazjum ma do dyspozycji segment gimnazjalny, w którym mieści się nasza szkoła.

Dbamy o dobre warunki nauki i bezpieczeństwo naszych uczniów. W szkole są sale lekcyjne wyposażone w klimatyzację, w tym 12 – stanowiskowa pracowania komputerowa oraz sala językowa z 14 stanowiskami, biblioteka, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, holl i toalety. W każdej sali lekcyjnej znajduje się mobilny zestaw multimedialny, laptop, rzutnik oraz automatyczny ekran, a w bibliotece poza stale uzupełnianym zestawem lektur i innych potrzebnych pozycji mieści się pracownia ICIM. Gimnazjum posiada szkolny radiowęzeł oraz szatnię z indywidualnymi szafkami dla każdego ucznia. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej wspólnej ze szkołą podstawową, obok znajduje się także boisko sportowe.

W okresie swojej działalności gimnazjum może poszczycić się wieloma sukcesami i dokonaniami osiąganymi w różnych dziedzinach, nie tylko szkolnego życia. Szczególne ważne są dla nas dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych, nagrody i wyróżnienia w powiatowych, wojewódzkich a nawet ogólnopolskich konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz sportowych. Nasi uczniowie wielokrotnie zdobywali nagrody i wyróżnienia, godnie reprezentowali naszą szkołę w gminie, powiecie i województwie, uczestniczyli w życiu kulturalnym gminy Władysławów i powiatu tureckiego.

Szkoła uczestniczyła w Gimnazjalnej Akademii Nauk, projekcie unijnym we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie. W ramach projektu uczniowie uczęszczali na zajęcia pozalekcyjne, a szkoła otrzymała wiele pomocy dydaktycznych w tym tablicę multimedialną. Nasze gimnazjum aktywnie włącza się w środowiskowe i lokalne akcje, współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami, pomaga rozwijać własną osobowość, znaleźć swoje miejsce w otaczającym nas świecie, być wrażliwym na dobro, piękno i prawdę, być człowiekiem realizującym swoje marzenia, bo Gimnazjum Społeczne w Wyszynie „Szkoła wszechstronnego rozwoju” .

tło

Kontakt