xxx
K A L E N D A R I U M 2018/2019


K A L E N D A R Z

ROKU SZKOLNEGO

2018/2019


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych3 września 2018
Zimowa przerwa świąteczna21-31 grudnia 2018
Ferie zimowe14 stycznia
-27 stycznia 2019
Wiosenna przerwa świąteczna18 kwietnia
-23 kwietnia 2019
Egzamin
gimnazjalny
część humanistyczna
10 kwietnia 2019

część matematyczno
-przyrodnicza
11 kwietnia 2019

część z języka obcego nowożytnego
12 kwietnia 2019

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych21 czerwca 2019
Ferie letnie21 czerwca
-31 sierpnia 2019
Koniec roku szkolnego 2017/201831 sierpnia 2019
Dodatkowe dni
wole od
zajęć dydaktycznych
12 października 2018

2 listopada 2018

21 grudnia 2018

10 -12 kwietnia 2019

8 marca 2019

2 maja 2019

Kontakt