xxx
N A U C Z Y C I E L E

JĘZYK POLSKI
mgr Renata Jaśkiewicz
mgr Agnieszka Nowak

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Tomasz Dominiak

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Renata Derdzińska

MATEMATYKA
mgr inż. Ewa Lipska

HISTORIA
mgr Agnieszka Nowak

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Joanna Sosińska

BIOLOGIA
mgr Jolanta Prusinowska

CHEMIA
mgr Irena Gierba

GEOGRAFIA
mgr Lilla Darul

FIZYKA
mgr inż. Ewa Lipska

INFORMATYKA
mgr Dominik Rębas

ZAJĘCIA TECHNICZNO-ARTYSTYCZNE
mgr Anna Mielcarska

MUZYKA
mgr Anna Mielcarska

PLASTYKA
mgr Renata Jaśkiewicz

RELIGIA
mgr Krystyna Wałowska

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Dominik Rębas

PEDAGOG
mgr Gabriela Bartczak

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI
SEKRETARIAT
Izabela Sochacka

OBSŁUGA
Barbara Smolińska

PRACOWALI W NASZYM GIMNAZJUM
Kontakt