xxx
N A U C Z Y C I E L E

JĘZYK POLSKI
mgr Agnieszka Nowak

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Tomasz Dominiak

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Izabela Ujazdowska

MATEMATYKA
mgr inż. Ewa Lipska

HISTORIA
mgr Agnieszka Nowak

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Joanna Sosińska

BIOLOGIA
mgr Jolanta Prusinowska

CHEMIA
mgr Jolanta Prusinowska

GEOGRAFIA
mgr Izabela Ujazdowska

FIZYKA
mgr inż. Ewa Lipska

ZAJĘCIA TECHNICZNO-ARTYSTYCZNE
mgr Anna Mielcarska

RELIGIA
mgr Krystyna Wałowska

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Dominik Rębas

PEDAGOG
mgr Gabriela Bartczak

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI
OBSŁUGA
Barbara Smolińska

PRACOWALI W NASZYM GIMNAZJUM
Kontakt