xxx
ZARZĄD STOWARZYSZENIA PANI PREZES

PREZES STOWARZYSZENIA

PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

W WYSZYNIE


p. EWA MOKSIK
ZARZĄD STOWARZYSZENIA


p. Ewa Moksik

Prezes


p. Katarzyna Kuśmirek

Zastępca


p. Brygida Staszak

Skarbnik

Kontakt