xxx
P E D A G O G


PEDAGOG SZKOLONY

GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO

W WYSZYNIE


mgr GABRIELA BARTCZAK
Czym zajmuje się pedagog w szkole?

Pedagog szkolny sprawuje opiekę pedagogiczną i psychologiczną nad uczniami. Moje działanie ma na celu realizację szkolnych programów przeciwdziałania agresji, uzależnieniom oraz zachowaniom ryzykownym. Pełnię rolę integracyjną będąc rzecznikiem dzieci i młodzieży.Zadania realizowane przez pedagoga szkolnego
 • rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów i analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, w tym także uczniom wybitnie uzdolnionym,
 • podejmowanie w stosunku do uczniów działań profilaktyczno-wychowawczych, które wynikają z programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły oraz współpraca z nauczycielami, rodzicami i instytucjami
 • wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli
 • współpraca z urzędami, placówkami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży poza szkołą
 • praca na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez ucznia dalszego kierunku kształcenia i zawodu


Informacja dla uczniów

Drogi Uczniu!
 • Jeśli czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz dogadać się z kolegami, rodzicami, nauczycielami.
 • Masz problemy rodzinn.e
 • Chcesz porozmawiać o swoich problemach.
 • Masz trudności z nauką.
 • Wiesz o problemach przyjaciół, ale nie wiesz, jak im pomóc.
 • Chcesz podzielić się swoim sukcesem.
 • Zapraszam z każdą sprawą, z którą sam nie umiesz sobie poradzić.
Pamiętaj, nie jesteś sam ze swoim problemem.
Po prostu przyjdź!Informacja dla rodziców

Drodzy Rodzice!
 • Jeśli niepokoi Was zachowanie dziecka.
 • Chcielibyście porozmawiać o dziecku i relacjach między Wami.
 • Macie pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole.
 • Macie pytania i nie wiecie do kogo się z nimi zwrócić.
 • Potrzebujecie wsparcia w procesie wychowania.
 • Zapraszam z każdą sprawą, która Państwa niepokoi.
Zapraszam
POSTARAM SIĘ POMÓC

Kontakt