xxx

Rada Rodziców Gimnazjum Społecznego w Wyszyniep. Ewa Jakubowska

przewodnicząca

p. Agnieszka Derdzińska

zastępca przewodniczącego

p. Iwona Waloszek

skarbnik

p. Sylwia Loch

sekretarzKomisja rewizyjna

p. Joanna Łukaszewska

p. Anita But

Rada klasowa rodzicówKLASA III

p. Joanna Łukaszewska

przewodnicząca

p. Anita But

zastępca

p. Sylwia Loch

skarbnikKLASA II

p. Iwona Waloszek

przewodnicząca

p. Ewa Jakubowska

zastępca

p. Agnieszka Derdzińska

skarbnik


Kontakt