xxx
S A M O R Z Ą DZarząd Samorządu Uczniowskiego


Filip Kośniowski
Przewodnicząca

Niatalia Wróbel
Zastępca

Natalia Smolińska
Skarbnik
KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD

MISTRZ FREKWENCJI


REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA


PLAN PRACY SAMORZĄDU


REGULAMIN SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO
Kontakt