xxx
DZIAŁANIA PROZDROWOTNE

Realizacja programów prozdrowotnych w roku szkolnym 2018/2019:


Ogólnopolski Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw
Palenia Tytoniu

Trzymaj Formę

Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV
i Zwalczania AIDS

koordynowanych przez:

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Turku.


Wytyczne do planów pracy w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia na rok szkolny 2018/2019


1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa
 • Trzymaj Formę
 • 2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

 • Światowy Dzień bez Tytoniu
  Światowy Dzień Rzucania Palenia
 • Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny


 • 3. ZAPOBIEGANIE CHOROBOM ZAKAŹNYM I ZAKAŻENIOM:
 • Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV
  i Zwalczania AIDS
 • Bezpieczne Walentynki
 • Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS
 • Światowy Dzień AIDS


 • 4. ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA:
 • Działania związane z hasłem Światowej Organizacji Zdrowia obowiązującym w 2019r.


 • Kontakt