xxx
DZIAŁANIA PROZDROWOTNE

Realizacja programów prozdrowotnych w roku szkolnym 2017/2018:


Ogólnopolski Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw
Palenia Tytoniu

Znajdź Właściwe Rozwiązanie

Trzymaj Formę

Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy

Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV
i Zwalczania AIDS

koordynowanych przez:

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Turku.


Wytyczne do planów pracy w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia na rok szkolny 2017/2018


1. ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ LUDNOŚCI:
 • Trzymaj Formę
 • Bądźmy zdrowi –wiemy, więc działamy


 • 2. POPRAWA SPOSOBU ŻYWIENIA LUDNOŚCI I JAKOŚCI ZDROWOTNEJ ŻYWNOŚCI:
 • Trzymaj Formę
 • Bądźmy zdrowi –wiemy, więc działamy


 • 3. ZMNIEJSZENIE ROZPOWSZECHNIANIA PALENIA TYTONIU:
 • Ogólnopolski Program Ograniczenia Zdrowotnych
  Następstw Palenia Tytoniu
 • Znajdź Właściwe Rozwiązanie


 • 4. ZAPOBIEGANIE CHOROBOM ZAKAŹNYM I ZAKAŻENIOM:
 • Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV
  i Zwalczania AIDS
 • zapobieganie grypie, meningokokom
 • zapobieganie wszawicy, świerzbowi
 • profilaktyka próchnicy zębów i chorób przyzębia


 • 5. OGRANICZENIE UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, ALKOHOLU I ZWIĄZANYCH
  Z TYM SZKÓD ZDROWOTNYCH:
 • Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny.


 • 6. PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO:
 • promowanie zdrowia psychicznego poprzez
  dostarczanie wiedzy i umiejętności do prawidłowego psychospołecznego rozwoju dzieci i młodzieży


 • 7. ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA:
 • Działania związane z hasłem Światowej Organizacji Zdrowia obowiązującym w 2018r.


 • Kontakt